lnwpay logo

CUSTOMER  REVIEW

ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดีแต่ติดที่การขนส่งซึ่งมีความล่าช้ากว่าทุกครั้งที่ได้สั่งมา ทำให้เกิดการผิดนัดกับลูกค้าไปหลายราย โดยเฉพาะในกลุ่มของราชการ ซึ่งติดพ้นวันเวลาทำการ จากที่จะทันส่งก็ไม่ได้ส่งแล้วไปติดเสาร์ อาทิตย์อีกเลยไปกันใหญ่
รีวิวเมื่อ 11 ก.ค. 2560 | เวลา 13:06 น.
ใส่ใจบริการ
ติดต่อรวดเร็ว
ความเร็วจัดส่ง
การแพ็คสินค้า
x5
PG-810BK
2900.00 บาท
ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดีแต่ติดที่การขนส่งซึ่งมีความล่าช้ากว่าทุกครั้งที่ได้สั่งมา ทำให้เกิดการผิดนัดกับลูกค้าไปหลายราย โดยเฉพาะในกลุ่มของราชการ ซึ่งติดพ้นวันเวลาทำการ จากที่จะทันส่งก็ไม่ได้ส่งแล้วไปติดเสาร์ อาทิตย์อีกเลยไปกันใหญ่
รายละเอียดครบ
ตรงกับหน้าเว็บ
ราคาคุ้มค่า
คุณภาพสินค้า
x10
CZ638A NO.46CO
3200.00 บาท
ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดีแต่ติดที่การขนส่งซึ่งมีความล่าช้ากว่าทุกครั้งที่ได้สั่งมา ทำให้เกิดการผิดนัดกับลูกค้าไปหลายราย โดยเฉพาะในกลุ่มของราชการ ซึ่งติดพ้นวันเวลาทำการ จากที่จะทันส่งก็ไม่ได้ส่งแล้วไปติดเสาร์ อาทิตย์อีกเลยไปกันใหญ่
รายละเอียดครบ
ตรงกับหน้าเว็บ
ราคาคุ้มค่า
คุณภาพสินค้า
ระดับ:
lnwpay icon ranking
lnwpay icon ranking
lnwpay icon ranking
lnwpay icon ranking
lnwpay icon ranking
305 คน พอใจร้านนี้ 99%
(ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด)
+ ดูเพิ่มเติม
ความคิดเห็นของผู้ซื้อสินค้า
ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
ใส่ใจบริการ
(4.5)
ติดต่อรวดเร็ว
(4.4)
ความเร็วจัดส่ง
(4.5)
การแพ็คสินค้า
(4.5)
ข้อมูลติดต่อ
-
-