lnwpay logo

CUSTOMER  REVIEW

ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนดีแต่ยังมีส่วนที่ผิดพลาดในเรื่องของการขนส่ง และการผิดนัดซึ่ีงทำให้เกิดข้อล่าช้า ส่วนแพ็คเก็ตสินค้าดีอยู่แล้วไม่บุบสลายอะไร นิดเดียวเรื่องการจัดส่ง
รีวิวเมื่อ 28 ส.ค. 2560 | เวลา 13:23 น.
ใส่ใจบริการ
ติดต่อรวดเร็ว
ความเร็วจัดส่ง
การแพ็คสินค้า
x2
CL-811CO CANON
1460.00 บาท
ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนดีแต่ยังมีส่วนที่ผิดพลาดในเรื่องของการขนส่ง และการผิดนัดซึ่ีงทำให้เกิดข้อล่าช้า ส่วนแพ็คเก็ตสินค้าดีอยู่แล้วไม่บุบสลายอะไร นิดเดียวเรื่องการจัดส่ง
รายละเอียดครบ
ตรงกับหน้าเว็บ
ราคาคุ้มค่า
คุณภาพสินค้า
x10
CZ637A NO.46BK
3200.00 บาท
ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนดีแต่ยังมีส่วนที่ผิดพลาดในเรื่องของการขนส่ง และการผิดนัดซึ่ีงทำให้เกิดข้อล่าช้า ส่วนแพ็คเก็ตสินค้าดีอยู่แล้วไม่บุบสลายอะไร นิดเดียวเรื่องการจัดส่ง
รายละเอียดครบ
ตรงกับหน้าเว็บ
ราคาคุ้มค่า
คุณภาพสินค้า
x10
CZ638A NO.46CO
3200.00 บาท
ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนดีแต่ยังมีส่วนที่ผิดพลาดในเรื่องของการขนส่ง และการผิดนัดซึ่ีงทำให้เกิดข้อล่าช้า ส่วนแพ็คเก็ตสินค้าดีอยู่แล้วไม่บุบสลายอะไร นิดเดียวเรื่องการจัดส่ง
รายละเอียดครบ
ตรงกับหน้าเว็บ
ราคาคุ้มค่า
คุณภาพสินค้า
ระดับ:
lnwpay icon ranking
lnwpay icon ranking
lnwpay icon ranking
lnwpay icon ranking
lnwpay icon ranking
304 คน พอใจร้านนี้ 99%
(ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด)
+ ดูเพิ่มเติม
ความคิดเห็นของผู้ซื้อสินค้า
ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
ใส่ใจบริการ
(4.5)
ติดต่อรวดเร็ว
(4.4)
ความเร็วจัดส่ง
(4.5)
การแพ็คสินค้า
(4.5)
ข้อมูลติดต่อ
-
-