lnwpay logo

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ซื้อ

Buyer Help Center

สถิติของผู้ขายSeller Statistics

ทุกร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน LnwPay จะมีสถิติแสดงการให้บริการของร้านค้าและคุณภาพสินค้าที่มาจากรีวิวของผู้ซื้อจริงที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าเว็บไซต์ร้านค้า ดังนั้นผู้ซื้อควรเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

เกี่ยวกับสถิติผู้ขาย

 • สถิติของผู้ขายคืออะไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  สถิติแสดงภาพรวมของร้านค้าในเรื่องบริการของร้านค้า คุณภาพสินค้าโดยคิดจากความคิดเห็นของผู้ซื้อจริง และเรื่องเวลาการจัดส่งของตรงเวลาหรือไม่ โดยคิดอัตโนมัติจากระบบ ซึ่งข้อมูลสถิติจะแสดง 6 เดือนย้อนหลังเพื่อให้ผู้ซื้อได้เห็นสถิติที่เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 • สถิติของผู้ขายมีอะไรบ้างคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  • บริการของร้านค้า คือ ความพอใจของผู้ซื้อในบริการของร้านค้า ซึ่งผู้ซื้อจะสามารถแสดงความเห็นได้หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว
  • เวลาการจัดส่ง คือ การตรงต่อเวลาในการจัดเตรียมส่งของของร้านค้า ว่าตรงตามที่ร้านค้ากำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งสถิตินี้ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ
  • คุณภาพสินค้า คือ ความพอใจในคุณภาพสินค้าของผู้ซื้อในแต่ละสินค้า ซึ่งผู้ซื้อจะสามารถแสดงความเห็นได้หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว
 • อยากดูสถิติของผู้ขาย สามารถดูได้ที่ไหนคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  สถิติสรุปรวมของร้านค้าจะแสดงบน LnwPay Bar (แถบสีน้ำเงินในหน้าร้านค้าที่รับชำระเงินด้วย LnwPay) โดยสถิติที่แสดงนี้ จะแสดงสถิติรวมของผู้ซื้อทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสามารถกดแต่ละสถิติบน LnwPay Bar เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ และสามารถดูสถิติแต่ละสินค้าได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ