lnwpay logo

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ซื้อ

Buyer Help Center

ขอความช่วยเหลือ และการขอคืนเงินTroubleshooting

ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน LnwPay เกิดข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้งาน สามารถฝากคำถามของคุณผ่านหน้าขอความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะ มายังทีมงานของเราได้ทันที ทางทีมงานเรายินดีที่จะช่วยเหลือและจะรีบตอบคำถามกลับไปโดยเร็วที่สุด

การขอเงินคืน และการคืนสินค้า

กรณีร้านไม่ส่งสินค้าให้ตามกำหนด

กรณีสินค้ามีสภาพเสียหาย หรือไม่เหมือนบนหน้าเว็บ

กรณีไม่ได้รับสินค้า, ส่งสินค้าล่าช้า หรือสินค้าสูญหาย

 • สถานะของสินค้าบอกว่าถึงแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า จะต้องทำอย่างไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบเช็คสินค้าชิ้นนั้นได้จากบริการของ LnwPay ว่ารายการสินค้าที่สั่งซื้อนั้นถูกจัดส่งไปที่ไหน มีผู้ได้รับสินค้านั้นจริงหรือไม่แล้วใครเป็นผู้ที่รับสินค้าชิ้นนั้นไป หากมีผู้ได้รับสินค้าชิ้นดังกล่าวจริงให้ผู้ซื้อเข้าไปตรวจเช็คที่รายการสั่งซื้อสินค้าย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านข้อมูล อาทิ รายชื่อผู้รับสินค้า, ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากข้อมูลที่ใส่ลงไปเกิดความผิดพลาด ให้คุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์เพื่อดำเนินเรื่องต่อไป

 • ได้รับแจ้งว่าสินค้าสูญหายระหว่างจัดส่ง จะต้องทำอย่างไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  หากได้รับการแจ้งว่าสินค้าเกิดการสูญหายระหว่างการจัดส่งอันดับแรกให้คุณเข้ามาตรวจสอบกับทีมงาน LnwPay หรือร้านค้าที่สั่งซื้อว่ามีการจัดส่งแล้วจริงหรือไม่ หากสินค้าได้ถูกจัดส่งออกมาแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คุณนำรหัส 13 หลักของพัสดุไปตรวจสอบกับทางไปรษณีย์ ว่าขณะนี้สินค้าของคุณอยู่ในสถานะไหน เพื่อจะได้ทราบขอ้มูลที่เป็นจริงและง่ายต่อการตามหาสินค้านั้น

 • สินค้าที่ส่งมาล่าช้ากว่าเวลาที่แจ้งไว้มาก จะต้องทำอย่างไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  ในกรณีที่ไม่ต้องการสินค้าที่สั่งซื้อชิ้นนั้นแล้ว เนื่องจากมีความล้าช้าในการจัดส่งเป็นเวลานานมาก ผู้ซื้อสามารถขอตรวจสอบสถานะของสินค้าได้กับทีมงานของ LnwPay ทางทีมงานจะรีบตรวจสอบข้อมูลสินค้าของท่านให้ทันที หากพบว่าสินค้านั้นยังไม่ถูกจัดส่งออกไปหรือจัดส่งล้าช้ากว่าที่กำหนด ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่ายังคงต้องการสินค้านั้นอยู่หรือไม่ หากไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้าชิ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกสินค้านั้นได้ทันที รวมถึงการได้รับเงินค่าสินค้าในชิ้นนั้นด้วย

 • หากไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่คลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  หากไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อหรือสินค้าชิ้นนั้นส่งถึงมือล้าช้ากว่าที่ได้กำหนดเอาไว้ คุณสามารถทำเรื่องขอยกเลิกสั่งซื้อรายการสินค้าในชิ้นนั้นได้ และสามารถขอเงินคืนค่าสินค้าดังกล่าวได้เช่นกัน โดยคุณต้องเข้ามากดปุ่ม Refund ภายใน 3 วันนับจากวันที่หมดเวลาในการรับสินค้าที่ได้ระบุไว้ สินค้าจะถูกตีกลับไปยังเจ้าของและคุณจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนตามจำนวนเงินดังกล่าว