lnwpay logo

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ซื้อ

Buyer Help Center

การยืนยันการรับสินค้า และการรีวิวConfirm Received and Review

เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว สามารถกดยืนยันการรับสินค้าและรีวิวได้ เพื่อรับคะแนนสะสม LnwPointsทันที 1% เพื่อเก็บสะสมและใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน LnwPay ในครั้งต่อๆไปได้

การยืนยันการรับสินค้า

การรีวิว

 • การรีวิว (Review) คืออะไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  การรีวิว หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของผู้ซื้อ เกี่ยวกับร้านค้าหรือตัวสินค้า เพื่อแสดงถึงความพึงพอใจ ผ่านการกดพอใจ เฉยๆ หรือ ไม่พอใจ ซึ่งสามารถใส่ข้อความเพื่ออธิบายเพิ่มเติมได้ ซึ่งผู้ซื้อสามารถรีวิวได้ 2 แบบคือ

  1. รีวิวแบบง่าย (Basic Review) ผู้ซื้อสามารถกดแสดงความพึงพอใจภาพรวมได้เฉพาะร้านค้า และเขียนข้อความอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าได้
  2. รีวิวแบบละเอียด (Premium Review) ผู้ซื้อสามารถกดแสดงความพึงพอใจภาพรวมร้านค้า และสินค้าแต่ละชนิดที่ซื้อได้ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนอธิบายข้อความเพิ่มเติมพร้อมอัพโหลดรูปภาพประกอบคำอธิบายได้
 • ยืนยันการรับสินค้าแล้วอยากรีวิว ต้องทำอย่างไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  เมื่อกดยืนยันการรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำคุณไปหน้ารีวิวทันที สำหรับผู้ซื้อที่ไม่ได้เข้ามากดยืนยันการรับสินค้าในเวลาที่กำหนด สามารถเข้ามารีวิวสินค้าได้ในกรณีที่เวลาสำหรับการรีวิวยังไม่เกินที่กำหนดไว้ ถ้าเกินเวลาแล้วจะไม่สามารถรีวิวได้

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 • รีวิวแบบง่าย (Basic Review) คืออะไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  การรีวิวภาพรวมร้านค้าที่ได้สั่งซื้อสินค้าไป ซึ่งทั้งง่าย สะดวกและรวดเร็ว สำหรับผู้ซื้อที่ไม่เคยรีวิวมาก่อน จะเริ่มต้นที่การรีวิวแบบง่าย (Basic Review) ซึ่งมีเพียง 3 ขั้นตอนคือ

  1. รีวิวภาพรวมร้านค้า ผู้ซื้อกดเลือกพอใจ เฉยๆหรือไม่พอใจ ภาพรวมร้านค้า
  2. เปิดเผยชื่อผู้ซื้อ ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือปกปิดชื่อในการแสดงผลรีวิวได้
  3. เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ไม่บังคับ) และกดส่งรีวิว

  จบขั้นตอนการรีวิวแบบง่าย ระบบจะแสดง LnwPoints ที่ได้รับจากการสั่งซื้อครั้งนี้ และ LnwPoints รวม นอกจากนี้ยังสามารถกดเลือกไปรีวิวพรีเมี่ยม (Premium Review) เพื่อรับ LnwPoints เพิ่มมากขึ้นได้

 • รีวิวพรีเมี่ยม (Premium Review) คืออะไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  การรีวิวภาพรวมร้านค้าและสินค้าแบบพรีเมี่ยม ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์เป็นคะแนนสะสมที่มากกว่ารีวิวแบบง่าย แต่จำเป็นต้องรีวิวให้ครบตามที่ระบบต้องการ กรณีที่เคยรีวิวแบบง่ายแล้วสามารถเลือกรีวิวพรีเมี่ยมได้ มีขั้นตอนดังนี้

  1. รีวิวภาพรวมร้านค้า ผู้ซื้อกดเลือกพอใจ เฉยๆหรือไม่พอใจ ภาพรวมร้านค้า
  2. เปิดเผยชื่อผู้ซื้อ ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือปกปิดชื่อในการแสดงผลรีวิวได้
  3. รีวิวความพอใจแต่ละด้านของร้านค้า ผู้ซื้อกดให้คะแนนความพอใจแต่ละด้านของร้านค้า โดยให้คะแนนเป็นหัวใจ (5 หัวใจ หมายถึง ดีที่สุด) ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้านดังนี้
   • ใส่ใจบริการ
   • ติดต่อรวดเร็ว
   • ความเร็วจัดส่ง
   • การแพ็คสินค้า
  4. เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้านี้ ซึ่งจำเป็นต้องเขียนตัวอักษรไม่น้อยกว่า 100 คำ
  5. อัพโหลดภาพจริงประกอบร้านค้า ผู้ซื้อจำเป็นต้องอัพโหลดรูปภาพประกอบ ตัวอย่างเช่น รูปหีบห่อพัสดุ สินค้าที่ได้รับจริง เพื่อประกอบการรีวิว
  6. รีวิวสินค้า ผู้ซื้อกดเลือกพอใจ เฉยๆ หรือไม่พอใจ สินค้าแต่ละชนิดที่สั่งซื้อ
  7. รีวิวความพอใจแต่ละด้านของสินค้า ผู้ซื้อกดให้คะแนนความพอใจแต่ละด้านของสินค้า โดยให้คะแนนเป็นดาว (5 ดาว หมายถึง ดีที่สุด) ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้านดังนี้
   • รายละเอียดครบ
   • ตรงกับหน้าเว็บ
   • คุ้มค่าในการซื้อ
   • คุณภาพสินค้า
  8. เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าแต่ละชนิดที่สั่งซื้อ
  9. อัพโหลดภาพจริงประกอบสินค้า ผู้ซื้อจำเป็นต้องอัพโหลดรูปภาพประกอบ สินค้าตัวอย่างเช่น ภาพสินค้าจริงที่ถ่ายในหลาย ๆ มุม
  10. 3 คำเกี่ยวกับร้านนี้ที่คุณนึกถึง
 • เวลาในการรีวิวนานเท่าไหร่ ก่อนที่จะไม่สามารถรีวิวได้คลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  30 วันหลังจากที่คุณปุ่มกดยืนยันได้รับสินค้า หรือระบบตรวจสอบพบว่าสินค้าได้ถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้ว (กรณีที่คุณไม่ได้กดปุ่มยืนยันได้รับสินค้า)

 • ใครที่มีสิทธิ์ในการรีวิวร้านค้า และสินค้าได้บ้างคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  ผู้ที่มีสิทธิ์ในการรีวิว ต้องเป็นผู้ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านระบบ LnwPay หลังจากกดปุ่มยืนยันได้รับสินค้า ผู้ซื้อจะได้สิทธิในการรีวิวภาพรวมร้านค้าและสินค้าที่ซื้อ สาเหตุที่ LnwPay ไม่เปิดให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้ซื้อสินค้าเข้ามารีวิวได้นั้น เนื่องจาก LnwPay ต้องการให้การรีวิวร้านค้าและสินค้ามาจากผู้ซื้อที่เคยใช้สินค้าดังกล่าวจริงๆ เพื่อให้การรีวิวนั้นมีความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อท่านอื่นๆ

 • จะมีสิทธิ์ Review สินค้าได้เมื่อไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  หากผู้ซื้อต้องการ Review สินค้าที่สั่งซื้อ อันดับแรกต้องกดปุ่มยืนยันรายการที่สั่งซื้อเสียก่อน จึงสามารถรีวิวความพอใจบริการร้านค้าและคุณภาพสินค้าได้

 • ไม่ได้เป็นสมาชิกกับ LnwPay จะ Review ได้ไหมคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  หากไม่ได้เป็นสมาชิกกับ LnwPay จะสามารถ Review ความพึงพอใจร้านค้าและสินค้าได้ ถ้าได้ซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านระบบ LnwPay เพราะถือว่าเป็นผู้ซื้อจริง แต่คุณจะไม่ได้ LnwPoints จากการรีวิวครั้งนี้

 • ซื้อสินค้าไปแล้ว แต่ Review ไม่ได้ เพราะอะไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  ผู้ที่ซื้อสินค้าไปแล้วแต่ไม่สามารถ Review ได้ เนื่องจากยังไม่ได้กดปุ่มยืนยันการได้รับสินค้า หรือเวลาสำหรับการรีวิวได้เลยกำหนดไปแล้ว