lnwpay logo

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ซื้อ

Buyer Help Center

การสั่งซื้อสินค้าPurchasing

ผู้สั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน LnwPay จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการสั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น วิธีการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละขั้นตอน, การใช้ Points เป็นส่วนลดแทนเงินสด, การขอยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อความมั่นใจและผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ซื้อในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง

เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

การขอยกเลิกการสั่งซื้อ