lnwpay logo

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ซื้อ

Buyer Help Center

สถานะ และการตรวจสอบStatus and Checking

ผู้ซื้อจำเป็นต้องทราบรายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็น รายการสินค้า, ราคาสินค้า รวมถึงสถานะสินค้าของท่านที่สั่งซื้อ ว่าขณะนี้สินค้าของท่านอยู่ในช่วงการดำเนินการขั้นตอนไหน ทั้งนี้เพื่อป้องกันในกรณีสินค้าเกิดการสูญหาย

ความหมายของสถานะแบบต่างๆ

 • สถานะของรายการสั่งซื้อมีอะไรบ้างคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  สถานะของรายการสั่งซื้อผ่านร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน LnwPay มี 8 สถานะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สถานะรอชำระเงิน (Waiting)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าว ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่า ผู้ซื้อได้ชำระเงินค่าสินค้าในรายการสั่งซื้อ
  • สถานะรอตรวจสอบยอดเงิน (Checking)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าว ผู้ซื้อได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว แต่รอการตรวจสอบเพื่อยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าในรายการสั่งซื้อ
  • สถานะรอจัดส่ง (Preparing)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบว่าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอให้ผู้ขายดำเนินการจัดเตรียมสินค้า เพื่อส่งให้แก่ผู้ซื้อ
  • สถานะรอรับสินค้า (Shipping)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าว ผู้ขายได้จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้วทางไปรษณีย์ไทย EMS (เวลาในการรอขึ้นกับการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย)
  • สถานะรอยืนยันได้รับสินค้า (Confirming)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าว ระบบได้ตรวจสอบกับทางไปรษณีย์ไทยแล้วพบว่าสินค้าได้ส่งถึงที่อยู่ตามรายการสั่งซื้อแล้ว แต่ผู้ซื้อยังไม่ได้เข้ามากดยืนยันการรับสินค้า
  • สถานะเรียบร้อย (Completed)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าว ได้ส่งถึงมือและได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อแล้ว
  • สถานะรอตรวจสอบข้อร้องเรียน (Refunding)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าวผู้ซื้อได้ร้องเรียนปัญหาเข้ามา รอการตรวจสอบจาก LnwPay เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ซื้อ
  • สถานะยกเลิก (Canceled)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิกโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายแล้ว
  • สถานะหมดอายุ (Expired)จะเกิดขึ้นเมื่อ รายการสั่งซื้อนั้นไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า ผู้ซื้อจะไม่สามารถสั่งซื้อรายการสินค้านี้ได้อีก จำเป็นต้องสร้างรายการสั่งซื้อสินค้าใหม่เท่านั้น
  • สถานะคืนเงินเรียบร้อย (Refunded)หมายถึง รายการสั่งซื้อดังกล่าว ผู้ซื้อได้ร้องเรียนเข้ามา แล้วทีมงาน LnwPay ตรวจสอบและคืนเงินให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
 • สถานะรีวิว คืออะไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  รายการสั่งซื้อที่สถานะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะแสดงสถานะรีวิวร้านค้าและสินค้าซึ่งจะแบ่งเป็น 3 สถานะ คือยังไม่ได้รีวิว รีวิวแล้วและหมดเวลา

  • สถานะรอการรีวิวหมายถึง บริการร้านค้าและคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อ ยังไม่ได้รับการรีวิวจากผู้ซื้อ
  • สถานะรีวิวเรียบร้อยหมายถึง บริการร้านค้าและคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อ ได้รับการรีวิวจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ซื้อยังสามารถแก้ไขรีวิวเพิ่มเติมได้ตลอด ก่อนหมดเวลารีวิว
  • สถานะหมดเวลารีวิวหมายถึง บริการร้านค้าและคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อไม่สามารถรีวิวได้แล้ว เนื่องจากหมดเวลารีวิว

การตรวจสอบสถานะ

 • ทำไมต้องตรวจสอบสถานะสินค้าที่สั่งซื้อคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  เนื่องจากว่าการตรวจสอบสถานะรายการสินค้าที่สั่งซื้อ จะเป็นส่วนที่แจ้งให้กับผู้ซื้อทราบว่าสินค้าดังกล่าวอยู่ในสถานะใด อาทิ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสินค้า, อยู่ระหว่างการส่งสินค้า หรือสินค้านั้นถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสถานะในการส่งสินค้าจะคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาการยกเลิกรายการสินค้าที่สั่งซื้อ หรือการขอเงินค่าสินค้าคืน

 • สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ไหนคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  ผู้ซื้อสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของสินค้าที่สั่งซื้อได้จากหน้าเว็บไซต์ของ LnwPay โดยกดเข้าไปที่ My LnwPay หรือเข้าตรวจสอบได้จากหน้าร้านค้าที่ได้สั่งซื้อ หรืออีเมลแจ้งรายละเอียดจาก LnwPay