lnwpay logo

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ซื้อ

Buyer Help Center

การชำระเงิน และการแจ้งชำระเงินPayments

เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน LnwPay แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการชำระเงินค่าสินค้าตามราคารวมสุดท้าย เฉพาะในกรณีผู้ซื้อเลือกชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินให้กับธนาคาร ผู้ซื้อจำเป็นจะต้องมาแจ้งการชำระเงินให้ทีมงาน LnwPay รับทราบว่าได้มีการชำระเงินค่าสินค้าในรายการดังกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในการสั่งซื้อสินค้าของตัวท่านเอง

การชำระเงิน

 • สามารถชำระเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางใดได้บ้างคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  ผู้ซื้อสามารถชำระเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อผ่านร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน LnwPay ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  1. โอนเงินผ่านธนาคาร, ตู้ ATM, Internet Banking
  2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต PayPal
  3. ชำระเงินด้วย Bill Payment
  4. ชำระเงินผ่าน Counter service
 • สามารถโอนเงินผ่านธนาคารอะไรได้บ้างคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  ผู้ซื้อสามารถชำระเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน LnwPay ได้ผ่านธนาคารต่างๆ ตามตารางข้างล่างนี้

  ธนาคาร สาชา เลขบัญชี ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
  กสิกรไทย สำนักสีลม 789-2-17330-8 ออมทรัพย์ บจก. แอลเอ็นดับเบิ้ลยู
  ไทยพาณิชย์ ปาโซ่ ทาวเวอร์ 245-204690-5 ออมทรัพย์ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
  กรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม 101-8-59128-7 สะสมทรัพย์ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
  กรุงไทย สีลม 022-0-13317-4 ออมทรัพย์ บจ. แอลเอ็นดับเบิ้ลยู

 • การชำระเงินด้วย Bill Payment คืออะไรคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  หลายคนอาจฟังแล้วไม่คุ้นกับคำนี้เท่าไร แต่ Bill Payment คือรูปแบบการจ่ายเงินที่เราใช้กันเป็นประจำโดยเฉพาะในการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ หรือที่เรียกว่าง่ายๆ ว่า “การชำระค่าสินค้า” นั่นเอง การโอนเงินลักษณะนี้สามารถระบุตัวผู้โอนและรายการสินค้าที่สั่งซื้อได้ทันที

 • มีการออกใบเสร็จการรับเงินหรือไม่คลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่ชำระเงินผ่าน LnwPay ทางเราจะออกใบเสร็จรับเงินการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้น และทำการจัดส่งให้คุณทาง Email หากในกรณีที่คุณต้องการใบเสร็จตัวจริงสามารถเข้ามาขอรับได้ที่บริษัท หรือโอนเงินค่าจัดส่งเอกสารมาให้กับทางบริษัท ทางเราจะทำการจัดส่งใบเสร็จตัวจริงไปให้กับคุณทางไปรษณีย์และที่อยู่ที่ระบุมา

 • มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  การซื้อสินค้า โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ต้องเก็บหลักฐานอะไรบ้างหลังการชำระเงินคลิกเพื่ออ่านหัวข้อนี้

  หลังการชำระเงินผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินต่างๆ เอาไว้ อาทิ slip การโอนเงินในกรณีที่โอนผ่านเค้าท์เตอร์ธนาคาร, ATM, Email, e-banking แม้กระทั่ง ใบเสร็จที่ได้จากการชำระเงินในกรณีที่จ่ายผ่าน Counter service, Bill payment เป็นต้น

การแจ้งชำระเงิน